HIIT Tabata


HIIT Tabata je program pro získání tělesné síly, rozvoje tělesné zdatnosti – kondice, ale i obratnosti a rychlosti.

Tento typ cvičení je odlišný od klasického cvičení v posilovně. Není zaměřen k nabrání svalové hmoty.

Termínem HIIT Tabata je označována metodika či přístup k silovému tréninku.

Cílem je rozvoj celkové tělesné síly, ale i obratnosti a rychlosti.

Pro HIIT Tabata je typická variabilita.

Tréninky (workouts) jsou pro každé cvičení jiné, nejedná se o jednostrannost.

Jednotlivý trénink je sada malého počtu cviků, které se většinou několikrát v sériích opakují.